Σφύρα με συρματόσχοινο και χερούλι 5Kg

    Σφύρα μαζί με συρματόσχοινο και χερούλι 5 κιλών